Vi bistår både på arbeidstaker og på arbeidsgiversiden. Våre områder er saker tilknyttet arbeidsavtaler og arbeidstid, revisjon av arbeidsavtaler, oppsigelser og nedbemanninger og spørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelser.

< Tilbake