Avtaler kan inngås både muntlig og skriftlig. Det anbefales likevel å gjøre avtalen skriftlig. Da stiller man sterkere dersom det oppstår tvist om hva slags avtale som er inngått. Vi bistår gjerne med å sette opp avtaler. Vi har også prosedert flere saker der det har vært uenighet om hvordan avtalen skal forstås. Utgangspunktet er alltid avtalens ordlyd og blant andre momenter, partenes forutsetninger.

< Tilbake