Vi bistår foreldre som opplever at barnevernet har fattet akuttvedtak og omsorgsovertakelse. Vårt firma har til enhver tid flere saker som går for domstolene, og vi forstår viktigheten av å ivareta foreldre og barna, og også hvilken påkjenning det er når barnevernet går til skritt som omsorgsovertakelse.

< Tilbake