Advokat Camilla Solbakken

 

Arbeidsområde
Rådgivning og prosedyre i saker vedrørende blant annet arverett, skifte av dødsbo, ektefelleskifte, barnefordeling/foreldretvister, barnevern, arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom, gjeldsforhandling og konkurs, og strafferett både som forsvarer og bistandsadvokat.

Arbeidserfaring

2018 – d.d.: Egen advokatpraksis Advokat Camilla Solbakken AS,
Advokatene i Grimmergården
2010 – 2018: Advokat hos Advokatene Flisnes & Co
2009 – 2010: Advokatfullmektig hos Advokatene Flisnes & Co
2007 – 2009: Advokatfullmektig Deloitte Advokatfirma AS, Bergen
2007:   Bergen kommune

Utdanning
2010: Advokatbevilling
2006: Master i rettsvitenskap Universitetet i Bergen

Medlemskap / verv
2017 - 2019: Leder for Møre og Romsdal krets av Advokatforeningen
Medlem av Den Norske Advokatforening

 

 
 

Solbakken/ +47 948 49 706solbakken@grimmeradvo.no/ NO 921 173 938 MVA