Vi setter opp samboeravtaler, ektepakter og testamenter. Vi bistår med følgende av samlivsbrudd, både i ekteskapet og i samboerforholdet. Opphør av ekteskap reguleres av ekteskapsloven. Hvordan eiendelene skal fordeles er avhengig av hvilken formuesordning som er avtalt; felleseie eller særeie. Særeie kan bestemmes i ektepakt eller av giver. Spørsmålet er om verdiene kan deles likt eller ikke. Ved opphør av samboerskap er spørsmålet om eiendelene eies av begge eller av den ene. Vi bistår også etter dødsfall, der arv skal fordeles.

< Tilbake