I fast eiendoms rettsforhold inngår servitutter og bruksretter, men det gjelder også tvister som har oppstått i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom. Det kan være at eiendommen eller boligen viser seg å ha mangel, og at eiendommen således er mindre verdt. I slike tilfeller kan det være grunnlag for å kreve retting, prisavslag og erstatning, og ved vesentlig kontraktsbrudd, og heve kjøpet. Dette er områder vi har lang erfaring med å håndtere. Vi bistår også i husleieforhold, både med husleiekontrakter og med tvist i leieforhold.

< Tilbake