Advokat gerd cathrine haagensen

 

Arbeidsområde
Strafferett med bistand til fornærmede
Barnevern
Foreldretvister

Arbeidserfaring
Fra 1999: Egen virksomhet Gerd C.Haagensen Advokatfirma AS
1994 – 1999: Advokatene Gjørtz & co, Ålesund Allmennpraksis

Utdanning
1997: Advokatbevilling
1988 – 1994: Universitetet i Oslo, juridikum
1987 – 1988: Universitetet i Oslo, statsvitenskap grunnfag

Medlemskap / tillitsverv
Medlem av Den norske Advokatforening
Fast bistandsadvokat for Sunnmøre tingrett og Frostating Lagmannsrett siden 2011

 

 
 

Haagensen/ +47 901 23 077/ gch@grimmeradvo.no/ NO 912 082 830 MVA