Vi er prosedyreadvokater og fører ofte saker for domstolen. Vi har også ofte fokus på de muligheter som finnes for å løse tvisten utenrettslig, som kan være et mål for klienten der tid og ressurser tilsier det. Men fører vi saken for retten, skal vi vinne den.

< Tilbake