Strafferetten tilhører ett av firmaets spesialområder, og vi har til enhver tid saker gående for domstolen. To advokater er oppnevnt som faste bistandsadvokater.

< Tilbake