Advokat tone norderval

 

Arbeidsområde
I hovedsak rådgivning og prosedyre i sivile saker, herunder barne- og familierett, barnevern, bistandsadvokat, forsikringsrett og tvister vedrørende fast eiendom m.v.

Arbeidserfaring

2017 –: Lokaladvokaten Ålesund AS
2009 -: Ansvarlig advokat i Lokaladvokaten AS i Oslo
2008 - 2009: Advokat ved Forsikringsklagekontoret i Oslo
2003 - 2007: Egen advokatpraksis i Oslo
2000 - 2003: A Advokathjelpen v/ Advokat Hagenlund I Oslo
1998 - 1999: Advokat Torbjørn Ek AS i Oslo (advokatfullmektig)
1997 - 1998: Storebrand i Oslo

Utdanning
2002: Advokatbevilling
1997: Uteksaminert Cand Jur. Universitetet i Oslo

Medlemskap / verv
Medlem av Den norske Advokatforening
Nestleder i Kontrollkommisjonen for Sunnmøre

 

 
 

Norderval/ +47 971 64 132norderval@grimmeradvo.no/ NO 912 050 831 MVA